Verem ve Ağız Sağlığı

Verem ve ağız sağlığı

Ocak ayının ilk haftası Veremle Savaş Haftası olarak kabul edilmektedir. Veremle Savaş Eğitimi Haftası olarak da kabul edilen bu hafta içerisinde, verem ve ağız sağlığı konusu da önemli bir noktadadır.

Tüberküloz (TB), önlenebilir ve tedavi edilebilir bir enfeksiyondur, ancak önemli bir ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Diş hekimlerinin tüberküloz öyküsü olan hastalarla karşılaşması muhtemeldir. Evrensel olarak bilindiği gibi verem, ağız dahil vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilen bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle akciğerleri etkilese de vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir. Tüberkülozun oral bulguları nadir olmakla birlikte, tüm verem enfeksiyonlarının %0.1-5’ini oluşturduğu kabul edilmektedir.

Günümüzde, ilaca dirençli tüberkülozun ve edinilmiş immün yetmezlik sendromunun ortaya çıkmasının bir sonucu olarak, veremin oral belirtileri, unutulmuş birçok akciğer dışı enfeksiyonun yanı sıra yeniden görülmektedir.

Verem ve Ağız Sağlığı

Tüberküloza bağlı oral lezyonlar erken tanı ve tedavide önemli bir adım olabilir. Ancak tüberküloza bağlı lezyonların ayırıcı tanısı özellikle sistemik semptomlar ortaya çıkmadan oldukça zordur. Tıbbi geçmişleri veya muhtemelen tüberküloza işaret eden durumları olan hastalar teşhis, danışmanlık ve takip için doktorlarına yönlendirilmelidir. Deri testi, tüberküloz için pozitif olan ancak aktif tüberküloz semptomları olmayan hastalar bulaşıcı değildir ve standart önlemler kullanılarak tedavi edilebilir.

Oral tüberküloz lezyonları olan hastalarda sıklıkla önceden var olan bir travma öyküsü vardır. Herhangi bir kronik tahriş veya iltihaplanma alanı, Mycobacterium’un ağız içinde tutunmasını destekler. Klasik olarak dilin tüberküloz ülserleri, dilin ucunu, yan kenarlarını, orta hattını ve tabanını kapsar.

Ağızda Verem Belirtileri Nelerdir?

Verem ağız ve boğaz kısımlarının herhangi bir yerinde ortaya çıkabilirken bunlar arasında en çok dil etkilenmektedir. Diğer bölgeler arasında ise çene kemikleri, dudaklar, yanak mukozası, diş eti ve bademcik yer almaktadır. Tükürük bezleri ve küçük dil de sıklıkla veremden etkilenen organlar arasındadır. Tüberküloz, uzun süreli ülserler ve bölgesel lenf nodlarının büyümesi olarak da ortaya çıkabilir.

Veremin oral belirtileri yüzeysel ülserler, sertleşmiş yumuşak doku lezyonları ve çene içindeki lezyonlar şeklinde görülebilmektedir. Tek veya çoklu, ağrılı veya ağrısız olabilirler ve genellikle düzensiz, iyi sınırlı, çevresinde sertleşme olmayan ülserler olarak ortaya çıkarlar.

Tüberküloz Hakkında Önemli Noktalar

  • Diş hekimliği ortamlarında tüberküloz bulaşma riski düşük olmasına rağmen, olası bir duruma karşı enfeksiyon kontrolü için protokollerin hazırlanılması önerilmektedir
  • Enfeksiyon, daha sonra akciğerlerin alveollerine giden Mycobacterium tuberculosis içeren havadaki küçük damlacıkların solunması yoluyla oluşur. Sadece aktif hastalığı olan kişiler enfeksiyonu yayabilir.
  • Akciğer veya gırtlak tüberkülozu olan kişiler hapşırdığında, öksürdüğünde ya da konuştuğunda “damlacıklar” olarak bilinen havadaki partiküller yoluyla bulaşır. Bu küçük parçacıklar havada saatlerce asılı kalabilir.
  • Gizli tüberkülozu olan bir kişi bulaşıcı değildir; diş muayenehanesinde standart enfeksiyon kontrol önlemleri altında tedavi edilebilir.
  • Ancak aktif tüberkülozlu bir kişi için standart önlemler bakterinin bulaşmasını önlemek için yetersizdir.

Verem ve ağız sağlığı hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir, tüberküloz vakalarında diş sağlığı hizmetleri konusunda merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.