Subperiosteal İmplant

 

İmplant çenelerde diş kaybı olduğu zaman sık olarak tercih edilen uygulama tipidir. İmplantların çeşitli uygulama tipleri vardır. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte silindirik implantlar her zaman için tercih edilebilir hale gelmiştir. Silindirik implantlar her zaman için, her şartlarda, her hastaya uygulanamamaktadır. Özellikle aşırı derecede kemik kaybı olan bireylerde maalesef şartları çok zorlamaktayız. Vücut içinden veya dışından değişik orijinli kemik ilaveleri ile kemik dokuda genişletmeler yapmak zorunda kalmaktayız. Bu durumlarda her zaman iyi, güzel sonuçlar alamadığımız olmaktadır. Bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığımız zamanlarda subperiosteal implant dediğimiz çene kemiğinin üzerine yerleştirilen implantlar da bir alternatif olarak karşımıza çıkabilmektedir. Subperiosteal implantların uygulama biçimleri oldukça zordur. Her hastaya göre bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Son alternatifi kullanmak istediğimiz durumlarda bu alternatifi karşımıza koyup değerlendirmemiz gerekebilmektedir.

Bu tür implantlarda öncelikle hastalarımızdan üç boyutlu tomografi alınması gerekmektedir. Tomografi ile hastalarımızın tüm çenesinin detaylı bir şekilde değerlendirilip bunun üzerine bilgisayar ortamında çeşitli değerlendirmeler yapıp ona göre bu hastamıza subperiosteal implant yapılabilir mi yapılamaz mı bunun öncelikli olarak değerlendirmesi gerekmektedir. Bilgisayar üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra hastamızın verileri laboratuvar ortamına aktarılıp hastaya uygulayacağımız, hastaya özel implant üretimine geçilir. İmplant üretildikten sonra ameliyat öncesinde elde edilen implantın hastaya uygulanabilmesi için strelizasyon işleminden geçirilir. Daha sonra hastamızla birlikte hastamızın ameliyat sırasında nelerle karşı karşıya kalacağını, ameliyat sonrasında nelerin kendisini beklediğini açıklayıp hastamıza gerekli bilgiler verilir. İşlemler, işlemin büyüklüğüne göre lokal, sedasyon veya genel anestezi altında yapılabilmektedir. Cerrahi olarak iyileşme tamamlandıktan sonra protez işlemlerine geçilir. Bu süre kişilere göre değişiklik gösterebilmektedir.

İletişim ve Sosyal Medya

Tedaviler hakkında bilgi almak için sosyal medyada takip edebilir ve bizi arayabilirsiniz.