Diş Çekimi Yapıldıktan Sonra Hemen İmplant Uygulaması Yapılabilir Mi?

İmmediyat İmplant

Diş çekiminden sonra çekim boşluğuna hemen implant uygulanması (immediyat implant)  son zamanlarda giderek artan bir şekilde ilgi görmeye başlamıştır. Yapılan uygulamalar değerlendirildiğinde klinik ve istatiksel verilere bakıldığında, immediyat implant uygulaması uzun dönemde görülebilir bir şekilde başarı oranına sahiptir. Vakalar doğru seçildiğinde ve doğru cerrahi-protetik uygulamalar yapıldığında, immediyat implantasyon oldukça başarılı olmakta ve gerek hekim, gerekse hastalar sonuçlardan mutlu olmaktadır.

İmmediyat İmplant Uygulamasının Avantajları Neler?

Diş çekiminden sonra çekim boşluğuna hemen implant uygulanmasının avantajları; cerrahi müdahale sayısının az olması, tedavi süresinin kısalması, hastanın daha az estetik ve fonksiyonel sıkıntı çekmesi, implantın ideal yönde yerleştirilmesi, çekim bölgesindeki çene kemiğin korunması, daha olumlu yumuşak doku estetiği sağlanması söylenebilir.

Diş çekim bölgesinde iltihabi oluşumların varlığı immediyat implantasyonu olumsuz etkileyebilecek en önemli faktörlerden birisidir. Hastanın genel sistemik durumu, sigara alışkanlığı olup olmaması, ağız hijyenine dikkat edip etmemesi, çekim bölgesinde dişeti veya endodontik kaynaklı bir iltihap olup olmaması, mukoza ve kemik yapısı gibi hastaya bağlı faktörler değerlendirilip uygulamanın yapılıp yapılamayacağına ve hangi şartlarda nasıl yapılacağına hasta ve hekim birlikte karar vermelidir. Eğer gerekli şartlar sağlanabilir ve immediyat implant uygulanabilirse; hasta memnuniyetinin artmasının yanında hekim içinde geç dönemde ortaya çıkabilecek, yeterli hacimde kemik eksikliği, greft ve membran kullanma mecburiyetinde kalmak gibi zorluklar en aza indirgenmiş olacaktır.

İmmediyat implant uygulaması ile geleneksel implant tedavilerini (gecikmiş dönem) karşılaştırdığımızda tabi ki gecikmiş dönemin avantajları da bulunmaktadır. Uygulanacak bölgedeki iltihap varlığının ortadan kaldırılması, kemik miktarının ve üzerine getirilecek dişetinin net olarak değerlendirilebilmesi, yumuşak dokunun çok iyi uyum sağlaması olması gibi avantajları sayabiliriz. Bununla birlikte bu avantajlar kemiğin çeşitli yönlerde erimesiyle azalmaktadır. Kemik miktarının aşırı kaybının olmaması ve yumuşak doku uyumunun en iyi şekilde olması için implant uygulamasından önce 4 ile 8 hafta beklenmelidir. Bu dönemde kemik dokusunda bir iyileşme meydana gelir ve greft-membran uygulaması gerektiren vakalarda bu işlemlerin daha kolay yapılabilmesini sağlar.